ACC GT3 20-21 Regulamin

Regulamin ACC GT3 20-21
§1. Postanowienia ogólne.

 1. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację regulaminu.
 2. Administratorami ACC GT3 20-21 są rafalgt, ColinMcDixon, Larus.
 3. Rozgrywki oparte są na grze Assetto Corsa Competizione.
 4. Administracja Ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu uczestników rozgrywek ligowych na forum.
 5. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od najbliższego wyścigu i nie działają wstecz. Muszą jednak być ogłoszone najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wyścigu. W innym wypadku będą obowiązywać dopiero od kolejnego Grand Prix.
 6. W przypadku sytuacji nieokreślonych regulaminem, ostateczna decyzja zawsze należy do Administracji Ligi.
 7. W czasie jazdy na serwerach ligowych jest możliwa komunikacja poprzez komunikatory np: Discord. Serwer Discord: https://discord.gg/rXMqf7s
 8. Zaleca się przed rozpoczęciem wyścigu zamknięcie dostępu do swoich innych komunikatorów w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów podczas wyścigu. Działanie niektórych programów w tle może powodować obciążenie szybkości łącza internetowego.

§2. Ustawienia.

 1. Dystans wyścigów – Wyścig Sprint (R1)-20 min, Wyścig Full (R2)-50 min.
 2. Przyspieszenie czasu – OFF.
 3. Zużycie opon – ON.
 4. Zużycie paliwa – ON.
 5. Awarie mechaniczne – ON.
 6. Flagi – wszystkie.
 7. Dostępne pomoce: sprzęgło.
 8. Kamery: dowolna.
 9. Godzina startu wyścigu: każdy z wyścigów może odbywać się o różnych porach dnia i nocy. Informacje na serwerze.
 10. Pogoda na dany wyścig jest określana swobodnie przez serwer i w znacznym stopniu losowa.

§3. Serwer Ligowy.

 1. Serwer dla serii ACC GT3 20-21 to „DIX RACING www.Dix-Racing.pl Liga ACC” dostępny na liście serwerów.
 2. Serwer działa 24 godziny na dobę.

§4. Licencja.

 1. Osoba chcąca przystąpić do sezonu musi zgłosić ten fakt Administracji.
 2. Zapisy do sezonu odbywają się poprzez Zapisy na Forum LINK.
 3. Licencje udzielane są automatycznie.
 4. Licencja może zostać cofnięta za naruszenie niniejszego regulaminu.

§5. Weekend Grand Prix.

 1. Grand Prix:

Niedziela:

 • Trening – 19:00 (60 minut).
 • Kwalifikacje 1 – 20:00 (Q 15min).
 • Wyścig nr 1 (20 min) – po kwalifikacjach około 20:20.
 • Kwalifikacje 2 – 20:45 (Q 15min).
 • Wyścig nr 2 (50 minut) – około 21:05.
 1. Dni oraz godziny rozgrywania poszczególnych sesji mogą ulec zmianie, o czym administracja ligi poinformuje na portalu ligowym.
 2. Podczas sesji kwalifikacyjnych i wyścigu obowiązuje całkowity zakaz pisania na czacie. Pisać mają prawo tylko Administratorzy w celu wydawania poleceń, bądź dawania ogłoszeń.
 3. Podczas obu wyścigów kierowca zobowiązany jest do odbycia przynajmniej jednego zjazdu do alei serwisowej, w celu wymiany kompletu opon w czasie trwania “okna pit-stopowego”. Ma też możliwość wymiany hamulców oraz naprawy pojazdu. Tankowanie paliwa jest niedozwolone.
 4. Pit-stop odbywać się będzie podczas “okna pit-stopowego”. Zjazd do boksu w tym czasie zalicza obowiązkowy pit-stop. Można zjechać do boksów poza otwartym oknem pit-stopowym, ale nie zaliczy to obowiązku zjazdu do boksów.
 5. Okno pit-stopowe zostanie otwarte w połowie wyścigu na czas 10 min.
 6. Na cały weekend wyścigowy każdy kierowca ma do dyspozycji 10 kompletów opon typu slick.

§8. Kwalifikacje.

 1. Udział w kwalifikacjach nie jest obowiązkowy.
 2. Kierowcy, którzy nie przystąpili do kwalifikacji, zobowiązani są do startu z alei serwisowej.
 3. Kwalifikacje składają się z jednej sesji przed każdym wyścigiem.
 4. Kierowcy mają do dyspozycji mieszanki opon “slick” oraz mieszanki na mokrą nawierzchnię “wet”.
 5. Nie ma możliwości powtórzenia sesji kwalifikacyjnej.

§9. Wyścig.

 1. Dystans wyścigu: R1-20 min, R2-50 min.
 2. Udział w wyścigu jest obowiązkowy.
  a. Kierowca jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności przed rozpoczęciem danego wyścigu w odpowiednim dziale na forum.
 3. Po przejściu na sesję wyścigową kierowca jest zobowiązany przed rozpoczęciem okrążenia formującego do sprawdzenia czy został prawidłowo ustawiony na polach startowych. W przypadku niezgodności musi natychmiast zgłosić ten fakt Administracji. Po tym czasie aktualne ustawienie jest uważane za prawidłowe.
 4. W przypadku uszkodzenia pojazdu podczas okrążenia formującego zawodnik może przejść do boksów (wciskając ESC) i startować z linii wyjazdu z boksów. Musi jednak poczekać na zielone światło.
  Okrążenie formujące zaczyna się tuż przed przedostatnim zakrętem okrążenia. Podczas okrążenia formującego kierowcy zobowiązani są do utrzymywania prawidłowych odległości oraz prędkości zgodnie z informacjami, które wydaje system gry.
 5. Start do wyścigu odbywa się ze startu lotnego po krótkim okrążeniu formującym.
 6. W wyścigu istnieje możliwość wymiany opon oraz hamulców lub naprawy pojazdu.
 7. Podczas wyścigu R1(wyścig nr 1), R2 (wyścig nr 2) każdy zawodnik musi odbyć obowiązkowy zjazd do boksów w czasie tzw. “okna pit-stopowego”. Podczas tego zjazdu musi wykonać zmianę opon. Dodatkowo może też wymienić hamulce lub naprawić pojazd.
 8. Kierowca jest klasyfikowany, gdy ukończy 90% całego dystansu wyścigu.
 9. Wszyscy kierowcy zostają sklasyfikowani według liczby ukończonych okrążeń. Zawodnicy, którzy ukończyli taką samą liczbę okrążeń zostają sklasyfikowani według kolejności przekraczania linii mety.

§10. Skargi.

 1. Administracja po ukończonym wyścigu ma prawo przejrzeć powtórkę w poszukiwaniu nieprawidłowej jazdy (opuszczanie toru, wypadki) i ukarać takie zachowanie bez wnoszenia skarg przez innych.
 2. Kierowca ukarany ma prawo odwołać się od decyzji Administracji w ciągu 48 godzin. W takim przypadku odwołanie zostanie ponownie rozpatrzone przez Komisję FIA.
 3. Każdy poszkodowany w wyścigu ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę.
 4. Skarga będzie przyjęta do rozpatrzenia, gdy zostanie napisana zgodnie ze wzorem podanym na Forum w dziale skarg.
 5. Skargę składamy do 48 godzin po wyścigu.
 6. Skargi będą rozpatrzone przez Komisję FIA. Werdykt ukaże się na forum.
 7. Po rozpatrzeniu skarg i uznaniu kogoś winnym wyniki w Systemie Ligowym ulegną aktualizacji.
 8. Kary będą udzielane według werdyktu Komisji FIA.

§11. Kary.

 1. Kary nakładane są na zawodnika podczas gry i po zakończonej rozgrywce.
 2. Kary podczas gry nakładane są automatycznie przez Assetto Corsa Competizione i dotyczą głównie „STOP and GO” lub przejazd przez aleję serwisową. W najgorszym wypadku może to być dyskwalifikacja.
 3. Po zakończeniu wyścigu sędziowie mogą nałożyć następujące kary bez zgłoszenia skargi:
  a. Reprymenda.
  b. Anulowanie uzyskanego czasu okrążenia.
  c. Karę przejazdu przez aleję serwisową “Drive-Through” do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 20 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
  c 1. Karę dodania 5 s. do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
  d. Karę “Stop&Go” do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 30 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
  e. Dodanie do końcowego czasu wyścigu +1 okrążenie straty do lidera w wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
  f. Przesunięcie o dowolną liczbę pozycji do tyłu na starcie do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
  g. Kara startu z końca stawki do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
  h. Usunięcie kierowcy z pól startowych – start z pit-lane do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
  i. Niesklasyfikowanie w danej sesji.
  j. Zawieszenie na jeden lub kilka Weekendów Grand Prix.
  k. Wyrzucenie z ligi.
 4. ( Administracja nie ma obowiązku oceniać z “urzędu”) Kierowcy będą zobowiązani, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgłaszać incydenty sami.)
 5. Zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych użytkowników obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura na portalu, jak i na serwerze ligowym. Nieodpowiednie zachowanie, obrażanie innych graczy i podobne wybryki będą karne przez Administrację z całą stanowczością, z pełnymi możliwościami karania takiej osoby, aż do dożywotniego bana na portalu i wykluczenia z ligi włącznie.

§12. Punktacja.

 1. W serii obowiązuje system punktacji dla oby dwu wyścigów:
 1. miejsce 20 punktów;
 2. miejsce 17 punktów;
 3. miejsce 15 punktów;
 4. miejsce 13 punktów;
 5. miejsce 11 punktów;
 6. miejsce 10 punktów;
 7. miejsce 9 punktów;
 8. miejsce 8 punktów;
 9. miejsce 7 punktów;
 10. miejsce 6 punktów;
 11. miejsce 5 punktów;
 12. miejsce 4 punkty;
 13. miejsce 3 punkty;
 14. miejsce 2 punkty;
 15. miejsce 1 punkt;
 1. Tytuł Mistrza Ligi na dany sezon przypada temu kierowcy, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.
 2. Jeśli wyścig zostanie przerwany i nie może zostać wznowiony:
  a. Nie zostają przyznane punkty, gdy lider nie ukończył dwóch okrążeń.
  b. Zostaje przyznana połowa punktów, gdy lider ukończył mniej niż 75% zaplanowanego dystansu.
  c. Zostają przyznane pełne punkty, jeśli lider ukończył ponad 75% dystansu.

§13. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play.

 1. Nie można doprowadzać do celowych kontaktów samochodów ze sobą.
 2. Nie można pozostawiać bolidu w niebezpiecznych miejscach.
 3. Zawodnik, który uszkodził pojazd ale może nim nadal jechać ma obowiązek jak najszybciej zjechać do swoich mechaników nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych kierowców. W tym czasie wyświetlana jest dla niego flaga czarna z pomarańczową kropką. Jeżeli dalsza jazda jest niemożliwa powinien nacisnąć ESC – wycofać się z wyścigu. Zabronione jest ponowne ruszanie do wyścigu po wciśnięciu ESC w czasie trwania wyścigu.
 4. W przypadku wypadnięcia pojazdu poza tor, kierowca może powrócić na tor mając 100% pewność, iż nie spowoduje kolizji/wypadku/zagrożenia. Jeżeli kierowca złamie ten punkt regulaminu, powinien spodziewać się kary.
 5. Niedopuszczalne jest ciągłe zmienianie linii jazdy. Broniący się zawodnik ma prawo raz zmienić swoją linię jazdy, pod warunkiem, że uczyni to na tyle wcześnie, by nie wywołać zagrożenia lub wypadku. Jazda zgodnie z linią wyścigową (bestline) nie jest uważana za zmianę toru jazdy.
 6. W czasie kwalifikacji osoba na okrążeniu wyjazdowym musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy będącemu na okrążeniu pomiarowym (niebieska flaga). W przypadku błędu gry Komisja będzie skrupulatnie sprawdzać jak kierowca się zachowuje przy sytuacji gdzie zaistnieje blokowanie i gdy gra nie pokaże niebieskiej flagi), błąd gry nie będzie wymówką.)
 7. Niedozwolone jest w czasie kwalifikacji przeszkadzanie lub atakowanie innego kierowcy będącego na okrążeniu pomiarowym. Każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego odstępu do poprzedzającego zawodnika przed rozpoczęciem swojego okrążenia pomiarowego (uwzględniając także różnice w tempie).
 8. Kontrolę nad limitami toru sprawuje system gry. Administracja nie ma możliwości podczas wyścigu kontrolowania zachowania systemu nadawania kar przez system gry. W każdym wyścigu dopuszczalne są trzy wyjazdy poza tor. Ilość wyjazdów i limit są na bieżąco raportowane w HUD gry. Za przekraczanie limitów toru gra automatycznie nadaje kary.
 9. Aby nie dostać kary za ścinanie lub poszerzanie toru jazdy, zalecane jest podczas takiego manewru odpuszczenie gazu.
 10. Jeśli w wyniku ścięcia została zyskana pozycja należy ją natychmiast oddać poprzez przepuszczenie, przy kolejnej nadarzającej się na torze okazji, zawodnika wyprzedzonego w ten sposób. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku, gdy wszyscy walczący kierowcy ścięli zakręt. Kierowca, który oddał pozycje, nie można przeprowadzić ataku do najbliższego szczytu zakrętu włącznie (nie obowiązuje, jeśli przeciwnik sam wypadnie poza tor do tego czasu).
 11. Żółte flagi:
  a). Gdy wywieszona jest żółta flaga w sektorze należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać w sektorze w którym wywieszona jest żółta flaga.
  b). Gdy na tablicach świetlnych wyświetlane są flagi koloru żółtego należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać w sektorze w którym wywieszona jest żółta flaga. Bezpieczny sektor zaczyna się od miejsca tablicy świetlnej wyświetlającej zieloną flagę. Pod zieloną flaga można już wyprzedzać. (dotyczy torów wyposażonych w tablice świetlne)
 12. Niebieska flaga: oznacza, że kierowca znajdujący się za nami będzie nas dublował. W serii GT flaga ta pełni rolę informacyjną. Kierowca dublowany może, ale nie ma obowiązku zjeżdżania z linii wyścigowej w celu przepuszczenia kierowcy dublującego. Kierowca dublowany nie może jednak celowo blokować ani bronić pozycji na torze. Kierowca dublowany powinien zachować się w jak najbardziej przewidywalny sposób i nie dokonywać żadnych nagłych manewrów zmiany toru jazdy.
  1. Kierowca zdublowany ma prawo się oddublować pod warunkiem, że jest szybszy od kierowcy jadącego przed nim, a po manewrze oddublowania jest w stanie odjechać od kierowcy mającego okrążenie przewagi.
 13. Flaga czarna z pomarańczową kropką może zostać pokazana kierowcy, który posiada nadmierne uszkodzenia pojazdu. Ignorowanie tej flagi i pozostawanie na torze bez dokonania napraw może skutkować nadaniem kary dyskwalifikacji z wyścigu.
 14. Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania i w bezpiecznym czasie spoczywa w głównej mierze na kierowcy atakującym. Jednakże obaj kierowcy powinni zadbać by manewr ten odbył się z uniknięciem wszelkich kolizji.
 15. Atak powinien być przeprowadzony w przewidywalny sposób. Nadmierna agresja może podlegać karze.
 16. Kierowca będący z przodu ma prawo do obrania dowolnej linii jazdy w zakręcie (na torze). Kierowca z przodu traci to prawo w momencie kiedy dochodzi do sytuacji 2-Wide (patrz dalsze punkty) lub jeśli popełni wyraźny błąd (np. utrata kontroli nad pojazdem, “przestrzelenie” zakrętu itp.).
 17. W przypadku sytuacji 2-Wide (jazda obok siebie) obaj kierowcy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca – przynajmniej na szerokość jednego samochodu – w zakręcie (na torze).
 18. Aby zaistniała sytuacja 2-Wide pojazd atakujący musi zrównać się z pojazdem broniącym. Poprzez zrównanie rozumie się spełnienie następujących warunków:
  • przednie koła pojazdu atakującego muszą znaleźć się na wysokości głowy kierowcy pojazdu broniącego,
  • sytuacja ta musi nastąpić przed momentem złożenia się w zakręt kierowcy broniącego (ang. turn-in point).

 19. Jeśli do zrównania nie doszło, to sytuacja 2-Wide nie obowiązuje.
 1. Czarna flaga: oznacza dyskwalifikację zawodnika z danego wyścigu.
 2. Wszystkie manewry powodujące niebezpieczeństwo na torze i / lub wypadki (w tym również np. niepotrzebne hamowanie, zbyt wczesne hamowanie, niepotrzebnie wolna jazda w zakręcie, uderzanie w zderzak), są zabronione i będą karane wedle regulaminu lub ustaleń Administracji.

§14. Aleja serwisowa.

 1. Każdy z zawodników ma obowiązek poruszania się po alei serwisowej z włączonym ogranicznikiem prędkości. W przypadku przekroczenia prędkości obowiązują kary nakładane przez grę.
 2. Po pasie serwisowym poruszamy się zgodnie z wytyczonym torem przejazdu. Linie ciągłe można przekraczać tylko i wyłączenie podczas zjeżdżania i wyjeżdżania z stanowiska serwisowego własnego zespołu oraz po przepuszczeniu nadjeżdżających pojazdów poruszających się już po alei serwisowej.
 3. Przy wyjeździe z boksów przed zapaleniem się zielonych świateł należy ustawić się za rywalami, którzy dojechali do linii wcześniej (a nie jeden obok drugiego). Nie stosowanie się do tego przepisu spowoduje karę dla kierowcy. W przypadku najechania obu pojazdów w tym samym momencie (efet ducha) pierwszeństwo wyjazdu ma pojazd będący bardziej wysunięty do przodu.
 4. Początek i koniec alei serwisowych ustalone są przez twórców gry. Każdy zawodnik musi sam znaleźć te punkty. Nie zawsze są one tuż za sygnalizacjami świetlnymi.
 5. Zakaz przekraczania linii obowiązuje przy wyjeździe z alei serwisowej. Wyjazd na tor musi odbywać się po specjalnie do tego wytyczonej ścieżce wyjazdu z boksu (nie dotyczy gdy na torze nie ma namalowanej linii).
 6. Sygnalizator znajdujący się na wjeździe i wyjeździe w alei serwisowej reguluje ruch po niej. Światło zielone oznacza zezwolenie na wyjazd/wjazd. Światło czerwone wyjazdu/wjazdu zakazuję, a migające światło niebieskie ostrzega przed zbliżającym się bolidem nadjeżdżającym w naszym kierunku.
 7. Prędkość dozwolona w alei serwisowej reguluje limiter prędkości na danym torze. Po wyjeździe z boksów kierowca może sprawdzić na ile limiter prędkości pozwala mu na jazdę po alei serwisowej. Równocześnie mogą stać znaki wskazujące limit prędkości na wjeździe do boksów.

§15. Systemy dodatkowe stosowane w modzie.

 1. Dostępne narzędzia (np. SimHub i wbudowane widgety) pozwalają m.in. lepiej oszacować moment startu wyścigu (zmniejszyć czas reakcji). Aplikacja wraz z odliczaniem jest ogólnodostępna od 2016 roku i korzysta jedynie z funkcji udostępnianych przez ACC natomiast możliwość anonimowego sczytywania danych o ilości czasu do odpalenia zielonego światła/zgaśnięcia wszystkich świateł istnieje od roku 2012. Nie jest w żaden sposób możliwe w 100% wiarygodne kontrolowanie jej użycia, toteż informujemy, że każdy kierowca jest uprawniony do korzystania i nie łamie to regulaminu ligi.