pobrane1

04 - Zandvoort

DATA: 17-02-2019

CIRCUIT LENGTH: 4.252 KM

QUALIFYING: godz. 20:30 (15 min)

RACE nr.1: godz. ~20:50 (25 min)

RACE nr.2: godz. ~21:30 (35 min)

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

Hot Lap: 1:37.353 - Splott

Win Qual: Anatoliy

Win Race 1 - Anatoliy

Win Race 2 - Splott

Zandvoort --- Kwalifikacje


Zandvoort --- Wyścig nr 1


Zandvoort --- Wyścig nr 2