banner-2.jpg

09/10 - Dubaj

DATA 02-02-2020

CIRCUIT LENGTH: 5,390 KM

QUALIFYING: godz. 20:30 (15 min)

RACE nr.1: godz. ~20:56 (30 min)

RACE nr.2: godz. ~21:38 (40 min)

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

Hot Lap: Dmitri Buksha - 1:55.177

Win Qual: Tomasz Wach

Win Race 1 - Tomasz Wach

Win Race 2 - Tomasz Wach

Dubaj --- Wyścig nr 1


Dubaj --- Wyścig nr 2