Obsługa SimRacingTools – anticheat

System anticheat SimRaceTools

Instrukcja obsługi systemu SimRacingTools

SimRacingTools to narzędzie anticziterskie, tzn. program sprawdzający w czasie rzeczywistym czy kierowca nie korzysta w czasie jazdy z niedozwolonego “dopingu”. Narzędzie jest obowiązkowe w sezonie F1 2017 ligi Dix-Racing.pl.

Część I: Instalacja

Rejestrujemy konto na stronie www.simracingtools.com:


Nick na stronie ma być taki sam jak na portalu Dix-Racing.pl.

 Klikamy w przycisk po prawej strony ekranu.

Po rozwinięciu menu wybieramy przycisk zaznaczony na obrazu

Wyszukujemy naszej ligi Dix-Racing.pl i klikamy zielony przycisk

Ściągamy program klienta: TUTAJ.

Instalujemy narzędzie w dowolnym miejscu, ale poza dyskiem systemowym C: (np. D:Programy).

Jeśli posiadamy program antywirusowy, anty-malware lub firewall dodajemy wyjątek dla programu SimRacingTools (SimRacingTools.exe).

Musimy ręcznie zainstalować 3 pliki do katalogu z rFactor 2, w tym celu odpalamy program SimRacingTools, klikamy ikonę narzędzia:

następnie klikamy ikonę rF2:


ściągamy 3 pliki wyświetlone na liście:


i kopiujemy kolejno do:

32bit plugin   -> rFactor 2/Bin32/Plugins
64bit plugin   -> rFactor 2/Bin64/Plugins
configuration ->rFactor 2

Alternatywnie pliki pluginów można też skopiować z podkatalogu adapterrf2 w miejscu instalacji programu SimRacingTools.

W przypadku zasygnalizowania przez program wydania nowszej wersji, należy zgodzić się na update i postępować zgodnie z poleceniami na ekranie. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja programu.

W niektórych przypadkach po instalacji nowej wersji programu konieczne może być powtórzenie kroków z pkt 8.

Część II: Użytkowanie

Przed wejściem na serwer odpalamy program SimRacingTools. Uruchamiamy go “jako Administrator” (prawy przycisk na ikonę).

Logujemy się tymi samymi danymi jak podczas rejestracji. Logowanie konieczne jest tylko jeden raz, później nastepuje automatycznie.

Po prawidłowej instalacji, po wejściu na serwer powinniśmy zobaczyć taki widok ikon kontrolnych w programie:

Tzn. wszystkie ikony mają świecić na zielono.

Celem weryfikacji poprawności działania systemu można też kliknąć ikonkę:


Otworzy nam się strona weryfikacyjna w przeglądarce z danymi o aktualnej sesji.

W przypadku jakichkolwiek problemów należy spróbować odpalić program “jako administrator”. Można również spróbować wymusić dla programu tryb kompatybilności z wcześniejszym systemem operacyjnym, np. Windows 7.

Innym problemem może być używanie przez inny już program domyślnego portu TCP. Wtedy należy go zmienić w opcjach SimRacingTools na inny nieużywany np. 19711 i ponownie zapisać plik konfiguracyjny SRT_adapter.ini w programie, a następnie skopiować go do katalogu z rFactor 2 (tak samo jak w punkcie I.8).