Regulamin F1 2019
§1. Postanowienia ogólne.
1. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację regulaminu.
2. Administratorami serii F1 2019 rFactor są ColinMcDixon, Speed, Vangree, Larus oraz Rafalgt.
3. Rozgrywki oparte są na najnowszym wersji gry rFactor 2 na modzie dostępnym  bezpośrednio z serwera. Pobieranie moda i toru odbywa się z poziomy Launcher`a.
4. Administracja Ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu uczestników rozgrywek ligowych na forum.
5. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od najbliższego wyścigu i nie działają wstecz. Muszą jednak być ogłoszone najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wyścigu. W innym wypadku będą obowiązywać dopiero od kolejnego Grand Prix.
6. W przypadku sytuacji nieokreślonych regulaminem, ostateczna decyzja zawsze należy do Administracji Ligi.
7. W czasie jazdy na serwerach ligowych jest możliwa komunikacja poprzez komunikatory np: Discord. Serwer Discorda: https://discord.gg/rXMqf7s.
9. Zaleca się przed rozpoczęciem wyścigu zamknięcie dostępu do swoich komunikatorów w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów podczas wyścigu. Działanie niektórych programów w tle może powodować obciążenie szybkości łącza internetowego.


§2. Ustawienia.
1. Dystans wyścigu - 75% realnego dystansu F1. Dokładna liczba okrążeń w kalendarzu Ligowym.
2. Zużycie opon – x1.
3. Zużycie paliwa – x1.
4. Awarie mechaniczne – normalne.
5. Flagi – wszystkie.
6. Dostępne pomoce: sprzęgło.
7. Kamery: Widok dowolny.
8. Poziom uszkodzeń - 100%
9. Godzina wyścigu w grze - zgodnie z danymi ze strony www.F1.com (wyjątki to wyścigi nocne).
10. Pogoda jest pobierana automatycznie z wtyczki pogodowej. Warunki panujące na torze są pobierane bezpośrednio ze strony pogodowej http://www.wunderground.com w czasie rzeczywistym. Administracja nie ma wpływu na przebieg warunków następujących podczas trwania wszystkich sesji na serwerze.
10a. W przypadku dużych spadków temperatury w porze nocnej Administracja zastrzega sobie prawo do kompensacji wynikowej temperatury o stałą wartość do poziomu zbliżonego podczas realnej pory wyścigu.


§3. Serwer Ligowy.
1. Serwer dla serii F1 2019 to „Dix-Racing.pl F1 2019” w systemie Multiplayer rF2. IP:188.40.140.23:22667/. Link
2. Serwer działa 24 godziny na dobę.


§4. Licencja.
1. Osoba chcąca przystąpić do Ligi musi zgłosić ten fakt do Administracji.

2. Zapisy do sezonu pozostają otwarte do momentu osiągnięcia 85% kalendarza sezonu.
3. W sesji kwalifikacyjnej oraz w wyścigu mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zapisani na forum w temacie zapisów do F1 2019.
4. Licencja jest wydawana bezterminowo przez Administrację Ligi lub osoby przez nią wyznaczone.
5. Warunkiem koniecznym do uzyskania licencji jest pojawienie się na serwerach ligowych w celu przejechania kilkunastu okrążeń w stopniu zadowalającym.
6. Licencja może zostać cofnięta za naruszenie niniejszego regulaminu.

 


§5. Zespół wyścigowy.
1. Każdy zespół może posiadać dwóch kierowców etatowych.
2. Zespoły otrzymują sumę punktów zdobytych przez ich kierowców (maksymalnie 2 kierowców).
3. W trakcie sezonu zmiana przynależności do zespołu przez kierowcę będzie możliwa jedynie do czasu osiągnięcia 75% kalendarza sezonu.
4. Jeżeli zawodnik nie stawi się na starcie do dwóch Grand Prix z rzędu bez podania przyczyny, zostaje usunięty z zespołu aby zwolnić miejsce dla nowych kierowców czekających na wolny bolid. Trafi tym samym na koniec listy rezerwowej, jeżeli taka będzie istniała.
5. Kierowca etatowy (dopisany do zespołu) jest zobowiązany do startów bolidem przypisanym przez administrację w Systemie Ligowym. Nie dotyczy kierowców nie zapisanych do zespołów.

 


§6. Weekend Grand Prix.
1. Grand Prix zawsze odbywa się w weekendy i składa się z:
a. Trening - piątek - 20:00 (120 minut).
b. Kwalifikacje - niedziela - 20:30 (Q1-18 min, Q2-15 min, Q3-12 min).
c. Wyścig - niedziela - po kwalifikacjach około 21:30 (75% długości – ilość okrążeń podana jest w Systemie Ligowym w kalendarzu).
2. Dni oraz godziny rozgrywania poszczególnych sesji mogą ulec zmianie, o czym administracja ligi poinformuje na portalu ligowym.
3. Na każdy weekend Grand Prix zostaną wybrane trzy mieszanki opon i tylko na nich jeździmy podczas treningów, kwalifikacji i wyścigów.
4. Podczas sesji kwalifikacyjnych i wyścigu obowiązuje całkowity zakaz pisania na czacie. Pisać mają prawo tylko Administratorzy w celu wydawania poleceń, bądź dawania ogłoszeń.
5. Za użycie danej mieszanki ogumienia uznaje się wykonanie na niej przynajmniej 1 pełnego okrążenia pomiarowego.
6. W sezonie 2019 obowiązuje system anticheat SimRaceTools.


§7. Treningi.
1. Udział w treningach online jest zalecany - między innymi w celu wyeliminowania ewentualnych problemów z poprawnością działania gry na serwerze.
2. Wyniki z treningów będą publikowane na stronie głównej portalu.

3. Trening oficjalny (piątek) jest otwarty dla wszystkich.

4. Podczas jazdy na serwerze tworzy się guma na torze, która zwiększa przyczepność z każdym przejechanym km.


§8. Kwalifikacje.
1. Udział w kwalifikacjach nie jest obowiązkowy.
3. Kierowcy, którzy nie przystąpili do kwalifikacji, rozmieszczani są na starcie do wyścigu na końcowych pozycjach według kolejności ustalonej przez grę.
4. Kwalifikacje składają się z trzech części: Q1, Q2 oraz Q3.
5. Powrót do garażu poprzez użycie klawisza ESC jest zabronione - klawisz ten można wcisnąć jedynie będąc pojazdem na alei serwisowej. Kierowcy zobowiązani są do przejechania okrążenia zjazdowego. W przypadku wciśnięcia klawisza ESC kierowca ma zakaz ponownego wyjazdu do końca wszystkich sesji kwalifikacyjnych.

5 a. Kierowca, który wciśnie ESC na torze podczas sesji kwalifikacyjnej i nie wyjechał już na tor do końca wszystkich sesji kwalifikacyjnych może startować w wyścigu.
5 b. Powiadomienie administratora o przyznaniu się do złamania regulaminu w trakcie trwania sesji kwalifikacyjnej w której wystąpiło przewinienie, dopuszcza kierowcę do startu w wyścigu. Kierowca ten zostanie przesunięty na koniec stawki, zaś dalsze uczestnictwo w sesjach kwalifikacyjnych jest zabronione.
6. Do drugiej części awansuje 15 najlepszych zawodników części pierwszej. Kierowca bez czasu nie awansuje do Q2.
7. Do trzeciej części awansuje 10 najlepszych zawodników części drugiej. Kierowca bez czasu nie awansuje do Q3.
8. Zawodnicy w Q2, którzy ustanowili najszybsze okrążenie czasowe na danej mieszance opon i przeszli do sesji Q3 (czyli najszybsza dziesiątka kierowców), muszą pojawić się na takiej samej mieszance na starcie wyścigu (jeżeli sesja Q2 zostanie rozegrana). Do Q3 trzeba przystąpić na najmiększej mieszance opon dostępnej na dane GP (gdy kwalifikacje zostaną rozpoczęte od Q3 do wyścigu można założyć dowolny komplet opon). Kierowcy, którzy zajęli w sesji Q2 miejsca od 11 w dół startują do wyścigu z dowolnej mieszanki opon dostępnej na dane Grand Prix.
9. Podczas sesji kwalifikacyjnej bolid zawodnika na torze nie może pokazywać oznak przegrzania pojazdu. Taka sytuacja grozi ukaraniem przez Administrację.
10. Po przejechaniu mierzonego okrążenia na sesji kwalifikacyjnej setup blokuje się. Jedyne co można zmienić to: kąt skrętu, siłę hamowania, balans hamulców, ustawienia przedniego skrzydła, paliwo i ustawienia silnika (hamowanie silnikiem, rpm, boost)
11. Nie ma możliwości powtórzenia sesji kwalifikacyjnej.


§9. Wyścig.
1. Udział w wyścigu jest obowiązkowy.
a. Kierowca ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności przed rozpoczęciem danego wyścigu w odpowiednim dziale na forum.
b. Maksymalna liczba usprawiedliwień to do 50% z liczby wyścigów w sezonie.
c. Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych wyścigów to 3 w sezonie.

d. Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych wyścigów z rzędu to 2 w sezonie.
2. Po przejściu na sesję wyścigową kierowca jest zobowiązany przez rozpoczęciem okrążenie formującego do sprawdzenia czy został prawidłowo ustawiony na polach startowych. W przypadku niezgodności musi natychmiast zgłosić ten fakt Administracji. Po tym czasie aktualne ustawienie jest uważane za prawidłowe.
a. Wyścig rozpoczyna się okrążeniem formującym i po jego rozpoczęciu nie ma możliwości jego powtórzenia.
b. rFactor 2 umożliwia powrót do wyścigu po tzw. "Connection lost"
3. Dystans wyścigu jest zapisany w Menu > F1 > Kalendarz wyścigów.
4. W przypadku uszkodzenia pojazdu podczas okrążenia formującego zawodnik może przejść do boksów i startować z linii wyjazdu z boksów. Musi jednak poczekać na zielone światło.
5. W wyścigu nie ma możliwości tankowania paliwa.
6. Kierowca może przystąpić do wyścigu gdy:
a. Zrobił limit okrążeń czasowych do rozpoczęcia sesji kwalifikacyjnej w liczbie
- 20, klasyfikuje kierowcę do udziału sesjach kwalifikacyjnych,
- 10, klasyfikuje kierowcę do startu z końca stawki.
- przypadku nie wykonania limitu kierowca może być dopuszczony lub nie, startując z boksów. Ilość okrążeń sprawdzamy tutaj: Link
7. Podczas wyścigu każdy zawodnik musi:
a. Wykonać minimum jeden postój w boksie (zjazdy w celu odbycia kary nie są traktowane jako obowiązkowy postój).
b. Użyć przynajmniej dwóch z trzech wyznaczonych na aktualny Weekend Grand Prix mieszanek opon (nie dotyczy wyścigów rozgrywanych na mokrym torze).
8. Kierowca jest klasyfikowany, gdy ukończy 90% całego dystansu wyścigu. System Ligowy oblicza 90% dystansu wyścigu w dół do pełnego okrążenia. (Przykład: dystans wyścigu= 46 okr., 90% dystansu wyścigu= 41,4 okr. ,90% dystansu wyścigu wg Systemu Ligowego= 41 okr.)
9. Wszyscy kierowcy zostają sklasyfikowani według liczby ukończonych okrążeń. Zawodnicy, którzy ukończyli taką samą liczbę okrążeń zostają sklasyfikowani według kolejności przekraczania linii mety.
10. W wyścigu może brać udział dwóch kierowców tego samego zespołu.


§10. Skargi.
1. Administracja po ukończonym wyścigu ma prawo przejrzeć powtórkę w poszukiwaniu nieprawidłowej jazdy (opuszczanie toru, wypadki) i ukarać takie zachowanie bez wnoszenia skarg przez innych.
2. Kierowca ukarany ma prawo odwołać się od decyzji Administracji w ciągu 48 godzin. W takim przypadku odwołanie zostanie ponownie rozpatrzone przez Komisję FIA.
3. Każdy poszkodowany w wyścigu ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę.
4. Skarga będzie przyjęta do rozpatrzenia, gdy zostanie napisana zgodnie ze wzorem podanym na Forum w dziale skarg.
5. Skargę składamy do 48 godzin po wyścigu.
6. Skargi będą rozpatrzone przez Komisję FIA. Werdykt ukaże się na forum.
7. Po rozpatrzeniu skarg i uznaniu kogoś winnym wyniki w Systemie Ligowym ulegną aktualizacji.
8. Kary będą udzielane według werdyktu Komisji FIA.


§11. Kary.
1. Kary nakładane są na zawodnika podczas gry i po zakończonej rozgrywce.
2. Kary podczas gry nakładane są automatycznie przez rFactor i dotyczą głównie „STOP and GO” lub przejazd przez aleję serwisową. W najgorszym wypadku może to być dyskwalifikacja.
3. Po zakończeniu wyścigu sędziowie mogą nałożyć następujące kary bez zgłoszenia skargi:
a. Reprymenda.
b. Anulowanie uzyskanego czasu okrążenia.
c. Dodania do końcowego czasu wyścigu DT - 20 lub S&G - 30 sekund.
d. Przesunięcie o dowolną liczbę pozycji do tyłu na starcie do najbliższego wyścigu.

e. Usunięcie kierowcy z pól startowych - start z boksu.
f. Niesklasyfikowanie w danej sesji.
g. Karę przejazdu przez aleję serwisową "Drive-Through" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 20 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
h. Karę "Stop&Go" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 30 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
i. Zawieszenie na jeden lub kilka Weekendów Grand Prix.
j. Wyrzucenie z ligi.
4. Zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych użytkowników obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura na portalu, jak i na serwerze ligowym. Nieodpowiednie zachowanie, obrażanie innych graczy i podobne wybryki będą karne przez Administrację z całą stanowczością, z pełnymi możliwościami karania takiej osoby, aż do dożywotniego bana na portalu i wykluczenia z ligi włącznie.
5. Każda linijka tekstu napisana na czacie na sesji kwalifikacyjnej lub wyścigowej będzie karana.


§12. Punktacja.
1. W serii obowiązuje system oceniania:
a. Za pierwsze miejsce 25 punktów;
b. Za drugie miejsce 18 punktów;
c. Za trzecie miejsce 15 punktów;
d. Za czwarte miejsce 12 punktów;
e. Za piąte miejsce 10 punktów;
f. Za szóste miejsce 8 punktów;
g. Za siódme miejsce 6 punktów;
h. Za ósme miejsce 4 punkty;
i. Za dziewiąte miejsce 2 punkty;
j. Za dziesiąte miejsce 1 punkt.
2. Tytuł Mistrza Ligi na dany sezon przypada temu kierowcy, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.
3. Tytuł Mistrza Ligi w kategorii konstruktorów na dany sezon przypada temu zespołowi, którego kierowcy w danym sezonie zdobyli łącznie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.
4. Tytuł Mistrza Ligi w kategorii pole positions na dany sezon przypada temu kierowcy, który zdobędzie największą ilość wygranych kwalifikacji do wyścigu. W przypadku równej liczby zdobytych pole positions o pierwszeństwie decyduje ilość drugich miejsc w klasyfikacjach do wyścigu itd.
4. Jeśli wyścig zostanie przerwany i nie może zostać wznowiony:
a. Nie zostają przyznane punkty, gdy lider nie ukończył dwóch okrążeń.
b. Zostaje przyznana połowa punktów, gdy lider ukończył mniej niż 75% zaplanowanego dystansu.
c. Zostają przyznane pełne punkty, jeśli lider ukończył ponad 75% dystansu.


§13. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play.
1. Nie można pozostawiać bolidu w niebezpiecznych miejscach.
2. Zawodnik, który uszkodził bolid (nie dotyczy urywanego koła) ma obowiązek jak najszybciej zjechać do swoich mechaników nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych kierowców lub jeżeli jest to niemożliwe nacisnąć ESC - wycofać się z wyścigu.
3. Zawodnik, który uszkodził bolid urywając co najmniej jedno z kół nie może kontynuować dalszej jazdy i musi jak najszybciej opuścić tor w bezpieczny sposób wcisnąć ESC – dotyczy sesji kwalifikacyjnych i wyścigu.
4. W przypadku wypadnięcia bolidu poza tor, zawodnik może wjechać na tor mając 100% pewność, iż nie spowoduje kolizji/wypadku/zagrożenia. Jeżeli kierowca złamie ten punkt regulaminu, powinien spodziewać się kary.
5. Niedopuszczalne jest ciągłe zmienianie linii jazdy. Broniący się zawodnik ma prawo raz zmienić swoją linię jazdy, pod warunkiem, że uczyni to na tyle wcześnie, by nie wywołać zagrożenia lub wypadku.
6. W czasie kwalifikacji osoba na okrążeniu wyjazdowym okrążeniu musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy będącemu na okrążeniu pomiarowym (niebieska flaga).
7. W czasie wyścigu osoba dublowana musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy dublującemu (niebieska flaga).
8. Zabronione jest "ścinanie/poszerzanie" toru. Wyjazdy poza tor co do zasady ocenia automatycznie rFactor 2. Administracja każdorazowo określi ewentualne wyjątki i ogłosi to w odprawie przed wyścigiem.
9. Jeśli w wyniku ścięcia została zyskana pozycja należy ją natychmiast oddać poprzez przepuszczenie, przy kolejnej nadarzającej się na torze okazji, zawodnika wyprzedzonego w ten sposób. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku, gdy wszyscy walczący kierowcy ścięli zakręt. Kierowca, który oddał pozycje, nie można wyprzedzić do najbliższego szczytu zakrętu włącznie (nie obowiązuje, jeśli przeciwnik sam wypadnie poza tor do tego czasu).
10. Nie wolno doprowadzać do celowych kontaktów dwóch bolidów ze sobą.
11. Żółta flaga (sektor): Gdy wywieszona jest żółta flaga w tym sektorze należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać a już szczególnie taki manewr nie może mieć miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie wypadku, który spowodował jej wywieszenie.
12. Niebieska flaga: oznacza, że kierowca znajdujący się za nami będzie nas dublował. W takim wypadku należy jak najszybciej ustąpić miejsca na torze, aby kierowca dublujący mógł bezpiecznie przeprowadzić manewr wyprzedzania. Idealny manewr dublowania to taki, kiedy kierowca dublujący notuje jak najmniejszą stratę czasową spowodowaną wyprzedzaniem kierowcy dublowanego. Ignorowanie niebieskich flag skończy się karą przejazdu przez aleję serwisową nałożoną przez grę.
13. Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania i w bezpiecznym czasie spoczywa w głównej mierze na kierowcy atakującym. Jednakże obaj kierowcy powinni zadbać by manewr ten odbył się z uniknięciem wszelkich kolizji.
14. Atak powinien być przeprowadzony w przewidywalny sposób. Nadmierna agresja może podlegać karze.
15. W przypadku sytuacji 2-Wide (jazda obok siebie) obaj kierowcy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca w zakręcie (na torze).
16. Aby zaistniała sytuacja 2-Wide pojazd atakujący musi zrównać się z pojazdem broniącym. Poprzez zrównanie rozumie się spełnienie następujących warunków:

  • przynajmniej oś przednia pojazdu atakującego musi znaleźć się na wysokości osi tylnej pojazdu broniącego,
  • zrównanie to musi nastąpić przed momentem złożenia się w zakręt kierowcy broniącego (ang. turn-in point).

Jeśli do zrównania nie doszło, to sytuacja 2-Wide nie obowiązuje.

17. Czarna flaga: oznacza dyskwalifikację zawodnika z danego wyścigu.
18. Wszystkie manewry powodujące niebezpieczeństwo na torze i / lub wypadki są zabronione i będą karane wedle regulaminu lub ustaleń Administracji.


§14. Aleja serwisowa.
1. Każdy z zawodników ma obowiązek poruszania się po alei serwisowej z włączonym ogranicznikiem prędkości. W przypadku przekroczenia prędkości obowiązują kary nakładane przez grę.
2. Po pasie serwisowym poruszamy się zgodnie z wytyczonym torem przejazdu. Linie ciągłe można przekraczać tylko i wyłączenie podczas zjeżdżania i wyjeżdżania z stanowiska serwisowego własnego zespołu oraz po przepuszczeniu nadjeżdżających pojazdów poruszających się już po alei serwisowej.
3. Przy wyjeździe z boksów przed zapaleniem się zielonych świateł należy ustawić się za rywalami, którzy dojechali do linii wcześniej (a nie jeden obok drugiego). Nie stosowanie się do tego przepisu spowoduje karę dla kierowcy.
4. Zakaz przekraczania linii obowiązuje przy wyjeździe z alei serwisowej. Wyjazd na tor musi odbywać się po specjalnie do tego wytyczonej ścieżce wyjazdu z boksu (nie dotyczy gdy na torze nie ma namalowanej linii) .
5. Sygnalizator znajdujący się na wjeździe i wyjeździe w alei serwisowej reguluje ruch po niej. Światło zielone oznacza zezwolenie na wyjazd/wjazd. Światło czerwone wyjazdu/wjazdu zakazuję, a migające światło niebieskie ostrzega przed zbliżającym się bolidem nadjeżdżającym w naszym kierunku.


§15. Systemy dodatkowe stosowane w modzie.
1. Mod wykorzystuje system DRS wbudowany w rFactor 2 (tzw. Rear Flap).
2. System DRS na wszystkich sesjach działa jedynie w wyznaczonych strefach podanych na portalu. Aby system zadziałał kierowca jadący przed nami w punkcie detekcji musi mieścić się w przedziale 1 s przewagi nad naszym bolidem.
W sesji wyścigowej system DRS aktywuje się po przejechaniu 2 okrążeń. Dodatkowe programy (Pluginy) ułatwiające np. kontrolowanie ilości opadów , czy też ilości wody zalegającej na torze znajdziemy Link
3. SimHub

  • Dostępne narzędzia (np. SimHub i wbudowane widgety, LINK) pozwalają m.in. lepiej oszacować moment startu wyścigu (zmniejszyć czas reakcji).
  • Aplikacja wraz z odliczaniem jest ogólnodostępna od 2016 roku i korzysta jedynie z funkcji udostępnianych przez rFactor 2 natomiast:
  • możliwość anonimowego sczytywania danych o ilości czasu do odpalenia zielonego światła/zgaśnięcia wszystkich świateł istnieje od roku 2012.
    Nie jest w żaden sposób możliwe w 100% wiarygodne kontrolowanie jej użycia, toteż informujemy, że:
  • każdy kierowca jest uprawniony do korzystania i nie łamie to regulaminu ligi.
  • sprawa jest zgłoszona do autorów rFactora. Jeśli coś się w tej kwestii zmieni natychmiast zostanie wydane stosowne oświadczenie.

Uzasadnienie:
Liga nie zakazuje korzystania z SimHub z uwagi na 2 fakty:
a. program odliczający nie potrzebuje jako warunku koniecznego SimHuba, żeby móc poprawnie działać. Każdy i w każdej chwili może napisać kilka linijek prostego kodu i korzystać z odliczania na dowolnym narzędziu ponieważ “dziura” leży po stronie rF2. Usunięcie SimHub jedynie "przykryje" problem przesuwając go głębiej w szarą strefę, co umożliwi korzystanie z tej "furtki" mniej oficjalnie,
b. poza tym, że SimHub został użyty do podpięcia pluginu odliczania nie czyni świetnego narzędzia odpowiedzialnym za “dziurę” rFactora 2.


§16. System anticheat SimRaceTools
1. Każdy kierowca biorący udział w sezonie zobowiązany jest do rejestracji w systemie SimRaceTools.
2. Każdy kierowca biorący udział w oficjalnej sesji na serwerze zobowiązany jest do posiadania prawidłowo uruchomionego programu SimRaceTools.
3. Brak prawidłowo (wg instrukcji) odpalonego narzędzia równoznaczny jest z dyskwalifikacją z danego Grand Prix.
4. Instrukcja dotycząca systemu znajduje się tutaj: Link