Regulamin F1 2022

§1. Postanowienia ogólne.

1. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację regulaminu.

2. Rozgrywki oparte są na najnowszej wersji gry Assetto Corsa na modzie i torze podanym na forum strony oraz kanale DISCORD  . W Sezonie 2022 będziemy rywalizować na platformie Assetto Corsa!  Do udziału potrzebna jest Gra (AC), najlepiej Ultimate Edition, najtaniej wychodzi, oraz mod (Formula Hybrid X 2022 and EVO for AC) Zmodernizowany pod ligowe rozgrywki mod EVO 1 znajdziemy Tutaj: https://mega.nz/file/JE5VXawR#9jXn6jrMnm3zF8oZn6kUsd2OY5Xu3aRxBUJJI5aGJxs

3. Administracja ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu uczestników rozgrywek ligowych na forum.

4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od najbliższego wyścigu i nie działają wstecz. Muszą jednak być ogłoszone najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wyścigu. W innym wypadku będą obowiązywać dopiero od kolejnego Grand Prix.

6. W przypadku sytuacji nieokreślonych regulaminem, ostateczna decyzja zawsze należy do administracji ligi.

7. W czasie jazdy na serwerach ligowych jest możliwa komunikacja poprzez komunikatory np: Discord. Serwer Discorda: https://discord.gg/9cVFb8r.

8. Zaleca się przed rozpoczęciem wyścigu zamknięcie dostępu do swoich komunikatorów w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów podczas wyścigu. Działanie niektórych programów w tle może powodować obciążenie szybkości łącza internetowego.

Aktualizacja 27.03.2022:
Zasady po zmodernizowaniu gry i serwera znajdziemy na kanale informacyjnym Serii F1_ac:
https://discord.com/channels/444926678691741708/929903121239511076/957712630888419349


Aktualizacja 11.07.2022: Widiczne zielonzm kolorem.

§2. Ustawienia.

1. Dystans wyścigu - 50% realnego dystansu F1. Dokładna liczba okrążeń w kalendarzu Ligowym.

2. Zużycie opon – x1,5 do x2.

3. Zużycie paliwa – x1.

4. Awarie mechaniczne – normalne.

5. Flagi – wszystkie.

6. Dostępne pomoce: sprzęgło.

7. Kamery: Dowolny Widok

8. Poziom uszkodzeń - 100%

9. Godzina wyścigu w grze - zgodnie z danymi ze strony www.F1.com (wyjątki to wyścigi nocne).


§3. Serwer Prekwalifikacyjny oraz Serwer Ligowy.

Serwery dla serii F1 AC 2022 to „DIX RACING AC Server DiX 02 ” dostępne na liście serwerów.
89.163.146.62:9359 lub po nazwie: "dix "
Serwery działają 24 godziny na dobę.

Na 2 tygodnie przed, lub tydzień rozpoczęciem kolejnej rundy zostanie uruchomiony serwer prekwalifikacyjny (Preq), który zostaje zamknięty o godzinie 23.59 w dniu poprzedzającym rundę.

Serwer ligowy (wyścigowy) jest uruchamiany najwcześniej na 6 godzin przed rozpoczęciem rundy.

Przed każdą rundą wyścigową, o godzinie 19.00 zostanie przeprowadzony reset serwera.


§4. Licencja.

1. Osoba chcąca przystąpić do Ligi musi zgłosić ten fakt na forum w dziale zapisów.

2. Zapisy do sezonu pozostają otwarte do momentu osiągnięcia 85% kalendarza sezonu.

3. W sesji kwalifikacyjnej oraz w wyścigu mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zapisani na forum w temacie zapisów do F1 2022.

4. Licencja jest wydawana bezterminowo przez Administrację Ligi lub osoby przez nią wyznaczone.

5. Warunkiem koniecznym do uzyskania licencji jest pojawienie się na serwerach ligowych w celu przejechania kilkunastu okrążeń w stopniu zadowalającym.

6. Licencja może zostać cofnięta za naruszenie niniejszego regulaminu.


§5. Zespół wyścigowy.

1. Każdy zespół może posiadać dwóch kierowców etatowych.

2. Zespoły otrzymują sumę punktów zdobytych przez ich kierowców (maksymalnie 2 kierowców).

3. W trakcie sezonu zmiana przynależności do zespołu przez kierowcę będzie możliwa jedynie do czasu osiągnięcia 75% kalendarza sezonu.

4. Jeżeli zawodnik nie stawi się na starcie do dwóch Grand Prix z rzędu bez podania przyczyny, zostaje usunięty z zespołu aby zwolnić miejsce dla nowych kierowców czekających na wolny bolid. Trafi tym samym na koniec listy rezerwowej, jeżeli taka będzie istniała.

5. Kierowca etatowy (dopisany do zespołu) jest zobowiązany do startów bolidem przypisanym przez administrację.

§6. Weekend Grand Prix.

1. Grand Prix zawsze odbywa się w weekendy i składa się z:

a. Trening - niedziela - 19:30 (90 minut).

b. Kwalifikacje - niedziela - 21:00 (15 minut).

c. Wyścig - niedziela - po kwalifikacjach (50% długości – ilość okrążeń podana jest w kalendarzu).

2. Dni oraz godziny rozgrywania poszczególnych sesji mogą ulec zmianie, o czym administracja ligi poinformuje na portalu ligowym.

3. Na każdy weekend Grand Prix zostaną wybrane trzy mieszanki opon i tylko na nich jeździmy podczas treningów, kwalifikacji i wyścigów.

4. Podczas sesji kwalifikacyjnych i wyścigu obowiązuje całkowity zakaz pisania na czacie. Pisać mają prawo tylko Administratorzy w celu wydawania poleceń, bądź dawania ogłoszeń.

5. Za użycie danej mieszanki ogumienia uznaje się wykonanie na niej przynajmniej 1 pełnego okrążenia pomiarowego (czasowego).

 


§7. Treningi.

1. Udział w treningach online jest zalecany - między innymi w celu wyeliminowania ewentualnych problemów z poprawnością działania gry na serwerze.

2. Wyniki z treningów będą publikowane na stronie głównej portalu. (Button HOTLAPS)

3. Treningi są otwarte dla wszystkich.


§8. Kwalifikacje.

1. Udział w kwalifikacjach nie jest obowiązkowy.
1a. - nie trzeba wykonywać okrążeń pomiarowych, by uczestniczyć w Race
1b. - trzeba jednak wejść na serwer, zanim sesja się nie przełączy na RACE,
1c. - Countdown do sesji Race : 120s.

3. Kierowcy, którzy nie przystąpili do kwalifikacji, NIE BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ W WYŚCIGU, PONIEWAŻ GRA NIE WPUŚCI ICH NA SERWER!!!

4. Kwalifikacje składają się z jednej 15to minutowej części.

5. Podczas sesji kwalifikacyjnej bolid zawodnika na torze nie może pokazywać oznak przegrzania pojazdu. Taka sytuacja grozi ukaraniem przez Administrację.

6. Nie ma możliwości powtórzenia sesji kwalifikacyjnej.


§9. Wyścig.

1. Udział w wyścigu jest obowiązkowy.

a. Kierowca ma prawo do usprawiedliwienia nieobecności przed rozpoczęciem danego wyścigu w odpowiednim dziale na forum.

b. Maksymalna liczba usprawiedliwień to do 50% z liczby wyścigów w sezonie.

c. Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych wyścigów z rzędu to 3 w sezonie.

2. Po przejściu na sesję wyścigową kierowca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem procedury startu, do sprawdzenia czy został prawidłowo ustawiony na polach startowych. W przypadku niezgodności musi natychmiast zgłosić ten fakt Administracji. Po wystartowaniu wyścigu,
aktualne ustawienie jest uważane za prawidłowe.

a. Wyścig rozpoczyna się ze startu stojącego (Standing Grid), po rozpoczęciu wyścigu, nie ma możliwości jego powtórzenia.

b. Assetto Corsa umożliwia powrót do wyścigu po tzw. "Connection lost"

3. Dystans wyścigu jest zapisany w Menu > F1 > Kalendarz wyścigów.

4. W wyścigu nie ma możliwości tankowania paliwa.

6. Kierowca może przystąpić do wyścigu gdy:

a. Zrobił limit okrążeń czasowych do rozpoczęcia sesji kwalifikacyjnej w liczbie
- 10, klasyfikuje kierowcę do udziału sesjach kwalifikacyjnych,
- 5, klasyfikuje kierowcę do startu z końca stawki.
- przypadku nie wykonania limitu kierowca może być dopuszczony lub nie, startując z boksów. Ilość okrążeń sprawdzamy tutaj: Link
http://89.163.146.62:9358/lapstat

7. Podczas wyścigu każdy zawodnik musi:

a. Wykonać minimum jeden postój w boksie (zjazdy w celu odbycia kary nie są traktowane jako obowiązkowy postój).

b. Użyć przynajmniej dwóch z trzech wyznaczonych na aktualny Weekend Grand Prix mieszanek opon (nie dotyczy wyścigów rozgrywanych na mokrym torze).

8. Kierowca jest klasyfikowany, gdy ukończy 90% całego dystansu wyścigu. System Ligowy oblicza 90% dystansu wyścigu w dół do pełnego okrążenia. (Przykład: dystans wyścigu= 46 okr., 90% dystansu wyścigu= 41,4 okr. ,90% dystansu wyścigu wg Systemu Ligowego= 41 okr.)

9. Wszyscy kierowcy zostają sklasyfikowani według liczby ukończonych okrążeń. Zawodnicy, którzy ukończyli taką samą liczbę okrążeń zostają sklasyfikowani według kolejności przekraczania linii mety.

10. W wyścigu może brać udział dwóch kierowców tego samego zespołu.


§10. Skargi.

1. Administracja po ukończonym wyścigu ma prawo przejrzeć powtórkę w poszukiwaniu nieprawidłowej jazdy (opuszczanie toru, wypadki) i ukarać takie zachowanie bez wnoszenia skarg przez innych.

2. Kierowca ukarany ma prawo odwołać się od decyzji Administracji w ciągu 48 godzin. W takim przypadku odwołanie zostanie ponownie rozpatrzone przez Komisję FIA.

3. Każdy poszkodowany w wyścigu ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę.

4. Skarga będzie przyjęta do rozpatrzenia, gdy zostanie napisana zgodnie ze wzorem podanym na Forum w dziale skarg.

5. Skargę składamy do 2 dni po wyścigu do godziny 24:00 czasu polskiego. Wyścig odbywa się w niedzielę. Skargę można napisać do najbliższego wtorku do godziny 24:00 czasu polskiego.

6. Skargi będą rozpatrzone przez Komisję FIA. Werdykt ukaże się na forum.

7. Po rozpatrzeniu skarg i uznaniu kogoś winnym wyniki w Systemie Ligowym ulegną aktualizacji.

8. Kary będą udzielane według werdyktu Komisji FIA.


§11. Kary.

1. Kary nakładane są na zawodnika podczas gry i po zakończonej rozgrywce.

2. Kary podczas gry nakładane są automatycznie przez grę i dotyczą głównie „STOP and GO” lub przejazd przez aleję serwisową. W najgorszym wypadku może to być dyskwalifikacja.

3. Po zakończeniu wyścigu sędziowie mogą nałożyć następujące kary bez zgłoszenia skargi:

a. Reprymenda.

b. Anulowanie uzyskanego czasu okrążenia.

c. Dodania do końcowego czasu wyścigu N sekund (gdzie N np. 5s, 10s itd.).

d. Przesunięcie o dowolną liczbę pozycji do tyłu na starcie do najbliższego wyścigu.

e. Usunięcie kierowcy z pól startowych - start z boksu.

f. Niesklasyfikowanie w danej sesji.

g. Karę przejazdu przez aleję serwisową "Drive-Through" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 20 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.

h. Karę "Stop&Go" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 30 s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.

i. Zawieszenie na jeden lub kilka Weekendów Grand Prix.

j. Wyrzucenie z ligi.

4. Zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych użytkowników obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura na portalu, jak i na serwerze ligowym. Nieodpowiednie zachowanie, obrażanie innych graczy i podobne wybryki będą karne przez Administrację z całą stanowczością, z pełnymi możliwościami karania takiej osoby, aż do dożywotniego "bana" na portalu i wykluczenia z ligi włącznie.

5. Każda linijka tekstu napisana na czacie na sesji kwalifikacyjnej lub wyścigowej będzie karana.

6. Administracja nie musi oceniać z "urzędu. Kierowcy będą zobowiązani, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgłaszać incydenty sami.


§12. Punktacja.

1. W serii obowiązuje system oceniania:

a. Za pierwsze miejsce:

1. 60pkt.
2. 49pkt.
3. 42pkt.
4. 35pkt.
5. 32pkt.
6. 29pkt.
7. 26pkt.
8. 23pkt.
9. 21pkt.
10. 19pkt.
11. 17pkt.
12. 15pkt.
13. 13pkt.
14. 11pkt.
15. 9pkt.
16. 7pkt.
17. 5pkt.
18. 3pkt.
19. 2pkt.
20. 1pkt.

1. a Do klasyfikacji generalnej liczone będzie 20 z 22 najlepszych rund danego zawodnika (odrzucane będą wyniki 2 najgorszych rund, liczony przed uwzględnieniem punktów karnych).

2. Za uzyskanie najlepszego okrążenia podczas wyścigu kierowcy przyznany zostaje dodatkowy 1 punkt (tzw. Hot Point). Warunkiem jest ukończenie wyścigu przez takiego kierowcę w punktach (Top10).

3. Tytuł Mistrza Ligi na dany sezon przypada temu kierowcy, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.

4. Tytuł Mistrza Ligi w kategorii konstruktorów na dany sezon przypada temu zespołowi, którego kierowcy w danym sezonie zdobyli łącznie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.

5. Tytuł Mistrza Ligi w kategorii pole position na dany sezon przypada temu kierowcy, który zdobędzie największą ilość wygranych kwalifikacji do wyścigu. W przypadku równej liczby zdobytych pole position o pierwszeństwie decyduje ilość drugich miejsc w klasyfikacjach do wyścigu itd.

6. Jeśli wyścig zostanie przerwany i nie może zostać wznowiony:

a. Nie zostają przyznane punkty, gdy lider nie ukończył dwóch okrążeń.

b. Zostaje przyznana połowa punktów, gdy lider ukończył mniej niż 75% zaplanowanego dystansu.

c. Zostają przyznane pełne punkty, jeśli lider ukończył ponad 75% dystansu.

7. Jeśli wyścig nie zostanie rozegrany, żaden z kierowców nie dostaje punktów. Ewentualnie gdy wyścig zostanie przesunięty na inny termin.


§13. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play.

1. Nie można pozostawiać bolidu w niebezpiecznych miejscach.

2. Zawodnik, który uszkodził bolid (nie dotyczy urywanego koła) ma obowiązek jak najszybciej zjechać do swoich mechaników nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych kierowców lub jeżeli jest to niemożliwe nacisnąć ESC - wycofać się z wyścigu.

3. Zawodnik, który uszkodził bolid urywając co najmniej jedno z kół nie może kontynuować dalszej jazdy i musi jak najszybciej opuścić tor w bezpieczny sposób wcisnąć ESC – dotyczy sesji kwalifikacyjnych i wyścigu.

4. W przypadku wypadnięcia bolidu poza tor, zawodnik może wjechać na tor mając 100% pewność, iż nie spowoduje kolizji/wypadku/zagrożenia. Jeżeli kierowca złamie ten punkt regulaminu, powinien spodziewać się kary.

5. Niedopuszczalne jest ciągłe zmienianie linii jazdy. Broniący się zawodnik ma prawo raz zmienić swoją linię jazdy, pod warunkiem, że uczyni to na tyle wcześnie, by nie wywołać zagrożenia lub wypadku.

6. W czasie kwalifikacji osoba na okrążeniu wyjazdowym bądź zjazdowym do boksów musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy będącemu na okrążeniu pomiarowym (niebieska flaga).

a. Komisja będzie skrupulatnie sprawdzać jak kierowca się zachowuje przy sytuacji gdzie zaistnieje blokowanie i gdy gra nie pokaże niebieskiej flagi.

7. W czasie wyścigu osoba dublowana musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy dublującemu (niebieska flaga).

8. Zabronione jest "ścinanie/poszerzanie" toru. Wyjazdy poza tor z zasady ocenia automatycznie gra.
a) Administracja może sprawdzić limity toru, w razie gdyby automat nie spełniał swojego zadania. (Track limits)
b) Po trzech wyjazdach poza tor, czwarte uznaje się za karalne. ( "Drive-Through" )  = +20sek. doliczane będzie do czasu wyścigu. Każde następne (czwarte) również.
c) Definicja toru: Do wyznaczenia granic toru, unzaje się białą linię okalającą tor. Bolid powinien znajdować się przynajmniej dwoma kołami na białej linii. Wyjazd trzema kołami poza tor, będzie uznawane za wyjazd.
d) W wyjątkowych sytuacjach, zakrętach (np. Monako, czy Singapour) "Limity Toru" mogą wyznaczać bandy okalające tor.

9. Jeśli w wyniku ścięcia została zyskana pozycja należy ją natychmiast oddać poprzez przepuszczenie, przy kolejnej nadarzającej się na torze okazji, zawodnika wyprzedzonego w ten sposób. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku, gdy wszyscy walczący kierowcy ścięli zakręt. Kierowca, który oddał pozycje, nie można wyprzedzić do najbliższego szczytu zakrętu włącznie (nie obowiązuje, jeśli przeciwnik sam wypadnie poza tor do tego czasu).

10. Nie wolno doprowadzać do celowych kontaktów dwóch bolidów ze sobą.

11. Żółta flaga (sektor): Gdy wywieszona jest żółta flaga w tym sektorze należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać a już szczególnie taki manewr nie może mieć miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie wypadku, który spowodował jej wywieszenie.

12. Niebieska flaga: oznacza, że kierowca znajdujący się za nami będzie nas dublował. W takim wypadku należy jak najszybciej ustąpić miejsca na torze, aby kierowca dublujący mógł bezpiecznie przeprowadzić manewr wyprzedzania. Idealny manewr dublowania to taki, kiedy kierowca dublujący notuje jak najmniejszą stratę czasową spowodowaną wyprzedzaniem kierowcy dublowanego. Ignorowanie niebieskich flag skończy się karą przejazdu przez aleję serwisową nałożoną przez grę.

13. Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania i w bezpiecznym czasie spoczywa w głównej mierze na kierowcy atakującym. Jednakże obaj kierowcy powinni zadbać by manewr ten odbył się z uniknięciem wszelkich kolizji.

14. Atak powinien być przeprowadzony w przewidywalny sposób. Nadmierna agresja może podlegać karze.

15. W przypadku sytuacji 2-Wide (jazda obok siebie) obaj kierowcy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca w zakręcie (na torze).

16. Aby zaistniała sytuacja 2-Wide pojazd atakujący musi zrównać się z pojazdem broniącym. Poprzez zrównanie rozumie się spełnienie następujących warunków:

przynajmniej oś przednia pojazdu atakującego musi znaleźć się na wysokości połowy pojazdu broniącego, czyli na wysokości kasku,
zrównanie to musi nastąpić przed momentem złożenia się w zakręt kierowcy broniącego (ang. turn-in point).

Jeśli do zrównania nie doszło, to sytuacja 2-Wide nie obowiązuje.

 

17. Czarna flaga: oznacza dyskwalifikację zawodnika z danego wyścigu.

18. Wszystkie manewry powodujące niebezpieczeństwo na torze i / lub wypadki są zabronione i będą karane wedle regulaminu lub ustaleń Administracji.


§14. Aleja serwisowa.

1. Każdy z zawodników ma obowiązek poruszania się po alei serwisowej z włączonym ogranicznikiem prędkości.
Automatyczny Pit Limiter wymusza.
2. Po pasie serwisowym poruszamy się zgodnie z wytyczonym torem przejazdu. Linie ciągłe można przekraczać tylko i wyłączenie podczas zjeżdżania i wyjeżdżania z stanowiska serwisowego własnego zespołu oraz po przepuszczeniu nadjeżdżających pojazdów poruszających się już po alei serwisowej.

3. Przy wyjeździe z boksów przed zapaleniem się zielonych świateł należy ustawić się za rywalami, którzy dojechali do linii wcześniej (a nie jeden obok drugiego). Nie stosowanie się do tego przepisu spowoduje karę dla kierowcy.

4. Zakaz przekraczania linii obowiązuje przy wyjeździe z alei serwisowej. Wyjazd na tor musi odbywać się po specjalnie do tego wytyczonej ścieżce wyjazdu z boksu (nie dotyczy gdy na torze nie ma namalowanej linii) .

5. Sygnalizator znajdujący się na wjeździe i wyjeździe w alei serwisowej reguluje ruch po niej. Światło zielone oznacza zezwolenie na wyjazd/wjazd. Światło czerwone wyjazdu/wjazdu zakazuję, a migające światło niebieskie ostrzega przed zbliżającym się bolidem nadjeżdżającym w naszym kierunku.


§15. Systemy dodatkowe stosowane w modzie.

1. Mod wykorzystuje system DRS oraz ERS, wbudowane w AC.

2. System DRS na wszystkich sesjach działa jedynie w wyznaczonych strefach podanych na portalu.