Regulamin GT3 19/20

§1. Postanowienia ogólne.
1. Przystąpienie do ligi oznacza akceptację regulaminu.
2. Administratorami serii Zimowej GT3 19/20 rFactor2 są rafalgt, ColinMcDixon, Larus, Speed, Vangree oraz Maz7er.
3. Rozgrywki oparte są na grze rFactor2 (na najnowszych wydaniach wersji gry) na modzie określonym na forum.
4. Administracja Ligi zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie, po uprzednim poinformowaniu uczestników rozgrywek ligowych na forum
5. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od najbliższego wyścigu i nie działają wstecz. Muszą jednak być ogłoszone najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wyścigu. W innym wypadku będą obowiązywać dopiero od kolejnego Grand Prix.
6. W przypadku sytuacji nieokreślonych regulaminem, ostateczna decyzja zawsze należy do Administracji Ligi.
7. W czasie jazdy na serwerach ligowych jest możliwa komunikacja poprzez komunikatory np: Discord. Serwer Discord: https://discord.gg/rXMqf7s
9. Zaleca się przed rozpoczęciem wyścigu zamknięcie dostępu do swoich innych komunikatorów w celu uniknięcia niespodziewanych kłopotów podczas wyścigu. Działanie niektórych programów w tle może powodować obciążenie szybkości łącza internetowego.

§2. Ustawienia.
1. Dystans wyścigów - Wyścig Sprint (R1)-30min, Wyścig Full (R2)-40min.
2. Przyspieszenie czasu – x1.
3. Zużycie opon – x1.
4. Zużycie paliwa – x1.
5. Awarie mechaniczne – normalne.
6. Flagi – wszystkie.
7. Dostępne pomoce: sprzęgło.
8. Kamery: Widok dowolny.
9. Poziom uszkodzeń - 90%
10. Godzina startu wyścigu w grze 14:00 lub 20:00 dla wyścigów nocnych. W sezonie planowane są 00 wyścigów na mokrej nawierzchni. W tych to wyścigach, pojedziemy mokre Kwalifikacje, oraz początkową część Wyścigu nr.1 (R1). (R2) Nocne pozostaną suche.
11. Wymagane jest uruchomienie opcji „download custom skins“ w opcjach gry, która umożliwia pobranie malowań innych kierowców.
12. Pogoda na dany wyścig będzie podawana przed wyścigami.

§3. Serwer Ligowy.
1. Serwer dla serii GT3 19/20 to „Dix-Racing.pl GT3 ” dostępny na liście serwerów.
2. Serwer działa 24 godziny na dobę.

§4. Licencja.
1. Osoba chcąca przystąpić do sezonu musi zgłosić ten fakt Administracji.
2. Zapisy do sezonu odbywają się poprzez Zapisy na Forum.
3. Licencje udzielane są automatycznie.
4. Licencja może zostać cofnięta za naruszenie niniejszego regulaminu.

§5. Weekend Grand Prix.
1. Grand Prix zawsze odbywa się w niedzielę.
- niedziela:
- Trening - niedziela - 19:30 (60 minut).
- Kwalifikacje - niedziela (dzień wyścigu) - 20:30 (Q 15min).
- WarmUp - 20:48 (WU 5min)
- Wyścig nr 1 (30 min) - niedziela - po kwalifikacjach około 20:56.
- WarmUp - 21:30 (WU 5Min)
- Wyścig nr 2 (40 minut) - niedziela - około 21:38.
2. Dni oraz godziny rozgrywania poszczególnych sesji mogą ulec zmianie, o czym administracja ligi poinformuje na portalu ligowym.
3. Podczas sesji kwalifikacyjnych i wyścigu obowiązuje całkowity zakaz pisania na czacie. Pisać mają prawo tylko Administratorzy w celu wydawania poleceń, bądź dawania ogłoszeń.
4. Podczas drugiego wyścigu kierowca zobowiązany jest do użycia dwóch różnych mieszanek opon co najmniej na jednej osi pojazdu.
4.1. Pit-stop spełniający zasadę użycia dwóch różnych mieszanek opon nie może się odbyć na ostatnim okrążeniu wyścigu.

§8. Kwalifikacje.
1. Udział w kwalifikacjach nie jest obowiązkowy.
2. Kierowcy, którzy nie przystąpili do kwalifikacji, zobowiązani są do startu z alei serwisowej.
3. Kwalifikacje składają się z jednej sesji Q1.
4. Powrót do garażu poprzez użycie klawisza ESC jest zabronione - klawisz ten można wcisnąć jedynie będąc pojazdem na alei serwisowej. Kierowcy zobowiązani są do przejechania okrążenia zjazdowego. W przypadku wciśnięcia klawisza ESC kierowca ma zakaz ponownego wyjazdu do końca sesji kwalifikacyjnej.
a. Kierowca, który wciśnie ESC na torze podczas sesji kwalifikacyjnej i nie wyjechał już na tor do końca sesji kwalifikacyjnej może startować w wyścigu.
b. Powiadomienie administratora o przyznaniu się do złamania regulaminu w trakcie trwania sesji kwalifikacyjnej w której wystąpiło przewinienie, dopuszcza kierowcę do startu w wyścigu. Kierowca ten zostanie przesunięty na koniec stawki, zaś dalsze uczestnictwo w sesji kwalifikacyjnej jest zabronione.
5. Kierowcy mogą użyć dowolnej mieszanki opon.
6. Ustawienia pojazdów nie blokują się.
7. Podczas sesji kwalifikacyjnej pojazd zawodnika na torze nie może pokazywać oznak przegrzania pojazdu. Taka sytuacja grozi ukaraniem przez Administrację.
8. Nie ma możliwości powtórzenia sesji kwalifikacyjnej.

§9. Wyścig.
1. Dystans wyścigu jest zapisany w Systemie Ligowym (kalendarz).
2. Udział w wyścigu jest obowiązkowy.
a. Kierowca jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności przed rozpoczęciem danego wyścigu w odpowiednim dziale na forum.
3. Po przejściu na sesję wyścigową kierowca jest zobowiązany przed rozpoczęciem okrążenia formującego do sprawdzenia czy został prawidłowo ustawiony na polach startowych. W przypadku niezgodności musi natychmiast zgłosić ten fakt Administracji. Po tym czasie aktualne ustawienie jest uważane za prawidłowe.
4. W przypadku uszkodzenia pojazdu podczas okrążenia formującego zawodnik może przejść do boksów (wciskając ESC) i startować z linii wyjazdu z boksów. Musi jednak poczekać na zielone światło.
5. Start do wyścigu odbywa ze startu zatrzymanego po okrążeniu formującym. W przypadku utraty połączenia jednego z kierowców ('Connection Lost') podczas okrążenia formującego, start do wyścigu zostanie powtórzony. Kolejny restart wyścigu nie będzie już możliwy (wyjątkiem jest awaria serwera).
6. Do Wyścigu nr 2 pierwsza dziesiątka z Wyścigu nr 1 zostaje odwrócona na starcie.
8. W wyścigu istnieje możliwość wymiany opon. Zabronione jest tankowanie pojazdu w trakcie wyścigu.
9. Podczas wyścigu każdy zawodnik musi:
a. R1 - uchylono.
b. R2 - Podczas drugiego wyścigu kierowca zobowiązany jest do użycia dwóch różnych mieszanek opon co najmniej na jednej osi pojazdu.
10. Kierowca jest klasyfikowany, gdy ukończy 90% całego dystansu wyścigu. System Ligowy oblicza 90% dystansu wyścigu w dół do pełnego okrążenia. (Przykład: dystans wyścigu= 46okr., 100% dystansu wyścigu= 41,4okr., 90% dystansu wyścigu wg Systemu Ligowego= 41okr.)
11. Wszyscy kierowcy zostają sklasyfikowani według liczby ukończonych okrążeń. Zawodnicy, którzy ukończyli taką samą liczbę okrążeń zostają sklasyfikowani według kolejności przekraczania linii mety.

§10. Skargi.
1. Administracja po ukończonym wyścigu ma prawo przejrzeć powtórkę w poszukiwaniu nieprawidłowej jazdy (opuszczanie toru, wypadki) i ukarać takie zachowanie bez wnoszenia skarg przez innych.
2. Kierowca ukarany ma prawo odwołać się od decyzji Administracji w ciągu 48 godzin. W takim przypadku odwołanie zostanie ponownie rozpatrzone przez Komisję FIA.
3. Każdy poszkodowany w wyścigu ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę.
4. Skarga będzie przyjęta do rozpatrzenia, gdy zostanie napisana zgodnie ze wzorem podanym na Forum w dziale skarg.
5. Skargę składamy do 48 godzin po wyścigu.
6. Skargi będą rozpatrzone przez Komisję FIA. Werdykt ukaże się na forum.
7. Po rozpatrzeniu skarg i uznaniu kogoś winnym wyniki w Systemie Ligowym ulegną aktualizacji.
8. Kary będą udzielane według werdyktu Komisji FIA.

§11. Kary.
1. Kary nakładane są na zawodnika podczas gry i po zakończonej rozgrywce.
2. Kary podczas gry nakładane są automatycznie przez rFactor2 i dotyczą głównie „STOP and GO” lub przejazd przez aleję serwisową. W najgorszym wypadku może to być dyskwalifikacja.
3. Po zakończeniu wyścigu sędziowie mogą nałożyć następujące kary bez zgłoszenia skargi:
a. Reprymenda.
b. Anulowanie uzyskanego czasu okrążenia.
c. Karę przejazdu przez aleję serwisową "Drive-Through" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 20s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
d. Karę "Stop&Go" do kolejnego wyścigu w którym kierowca weźmie udział lub dodanie 30s do czasu wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
e. Dodanie do końcowego czasu wyścigu +1 okrążenie straty do lidera w wyścigu w którym wystąpiło przewinienie.
f. Przesunięcie o dowolną liczbę pozycji do tyłu na starcie do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
g. Kara startu z końca stawki do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
h. Usunięcie kierowcy z pól startowych - start z pitlane do najbliższego wyścigu w którym kierowca weźmie udział.
i. Niesklasyfikowanie w danej sesji.
j. Zawieszenie na jeden lub kilka Weekendów Grand Prix.
k. Wyrzucenie z ligi.
4. Zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych oraz pozostałych użytkowników obowiązuje odpowiednie zachowanie i kultura na portalu, jak i na serwerze ligowym. Nieodpowiednie zachowanie, obrażanie innych graczy i podobne wybryki będą karne przez Administrację z całą stanowczością, z pełnymi możliwościami karania takiej osoby, aż do dożywotniego bana na portalu i wykluczenia z ligi włącznie.

§12. Punktacja.
1. W serii obowiązuje system punktacji dla oby dwu wyścigów:
- za pierwsze miejsce 25 punktów;
- za drugie miejsce 18 punktów;
- za trzecie miejsce 15 punktów;
- za czwarte miejsce 12 punktów;
- za piąte miejsce 10 punktów;
- za szóste miejsce 8 punktów;
- za siódme miejsce 6 punktów;
- za ósme miejsce 4 punkty;
- za dziewiąte miejsce 2 punkty;
- za dziesiąte miejsce 1 punkt;
2. Tytuł Mistrza Ligi na dany sezon przypada temu kierowcy, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje ilość zwycięstw.
3. Jeśli wyścig zostanie przerwany i nie może zostać wznowiony:
a. Nie zostają przyznane punkty, gdy lider nie ukończył dwóch okrążeń.
b. Zostaje przyznana połowa punktów, gdy lider ukończył mniej niż 75% zaplanowanego dystansu.
c. Zostają przyznane pełne punkty, jeśli lider ukończył ponad 75% dystansu.

§13. Zasady bezpieczeństwa i Fair Play.
1. Nie można doprowadzać do celowych kontaktów bolidów ze sobą.
2. Nie można pozostawiać bolidu w niebezpiecznych miejscach.
3. Zawodnik, który uszkodził bolid (nie dotyczy urywanego koła) ma obowiązek jak najszybciej zjechać do swoich mechaników nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych kierowców lub jeżeli jest to niemożliwe nacisnąć ESC - wycofać się z wyścigu.
4. Zawodnik, który uszkodził bolid urywając co najmniej jedno z kół nie może kontynuować dalszej jazdy i musi jak najszybciej opuścić tor w bezpieczny sposób wciskając klawisz ESC – dotyczy sesji kwalifikacyjnych i wyscigu.
5. W przypadku wypadnięcia bolidu poza tor, kierowca może powrócić na tor mając 100% pewność, iż nie spowoduje kolizji/wypadku/zagrożenia. Jeżeli kierowca złamie ten punkt regulaminu, powinien spodziewać się kary.
6. Niedopuszczalne jest ciągłe zmienianie linii jazdy. Broniący się zawodnik ma prawo raz zmienić swoją linię jazdy, pod warunkiem, że uczyni to na tyle wcześnie, by nie wywołać zagrożenia lub wypadku.
7. W czasie kwalifikacji osoba na okrążeniu wyjazdowym musi ustąpić pierwszeństwa kierowcy będącemu na okrążeniu pomiarowym (niebieska flaga).
8. Zabronione jest "ścinanie" toru oraz notoryczne wyjeżdżanie za krawężnik wszystkimi czterema kołami. Pojazd powinien cały czas pozostawać na torze (pomiędzy liniami - tarki, pobocze, trawa itd. do toru nie należą) przynajmniej dwoma kołami. Pozostałe sytuacje uważane są za ścinanie (lub poszerzanie) toru jazdy i mogą być karane. Wyjątki stanowią: widoczny błąd zawodnika (i widoczna strata czasowa), udział w kolizji, wyjazd poza tor w celu uniknięcia kolizji. odpuszczenie gazu na najbliższej prostej (co najmniej 1 pełna sekunda) również chroni przed karą.
8.1. Na części torów kontrolę nad limitami toru sprawuje system wbudowany w rFactor 2. W tym przypadku dopuszczalne są trzy wyjazdy poza tor w czasie całego wyścigu. Za czwartym razem rFactor 2 nadaje karę Drive-Through. Każdy wyjazd uznany przez grę za zyskanie czasu jest raportowany kierowcy poprzez ostrzeżenie na czacie.
9. Jeśli w wyniku ścięcia została zyskana pozycja należy ją natychmiast oddać poprzez przepuszczenie, przy kolejnej nadarzającej się na torze okazji, zawodnika wyprzedzonego w ten sposób. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku, gdy wszyscy walczący kierowcy ścięli zakręt. Kierowca, który oddał pozycje, nie można przeprowadzić ataku do najbliższego szczytu zakrętu włącznie (nie obowiązuje, jeśli przeciwnik sam wypadnie poza tor do tego czasu).
10. Żółte flagi:
a). Gdy wywieszona jest żółta flaga w sektorze należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać w sektorze w którym wywieszona jest żółta flaga.
b). Gdy na tablicach świetlnych wyświetlane są flagi koloru żółtego należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć swoje tempo jazdy tak, aby być gotowym do uniknięcia zagrożenia. Nie można wyprzedzać w sektorze w którym wywieszona jest żółta flaga. Bezpieczny sektor zaczyna się od miejsca tablicy świetlnej wyświetlającej zieloną flagę. Pod zieloną flaga można już wyprzedzać. (dotyczy torów wyposażonych w tablice świetlne)
11. Niebieska flaga: oznacza, że kierowca znajdujący się za nami będzie nas dublował. W takim wypadku należy jak najszybciej ustąpić miejsca na torze, aby kierowca dublujący mógł bezpiecznie przeprowadzić manewr wyprzedzania. Idealny manewr dublowania to taki, kiedy kierowca dublujący notuje jak najmniejszą stratę czasową spowodowaną wyprzedzaniem kierowcy dublowanego. Ignorowanie niebieskich flag skończy się karą przejazdu przez aleję serwisową nałożoną przez grę.
12. Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania i w bezpiecznym czasie spoczywa w głównej mierze na kierowcy atakującym. Jednakże obaj kierowcy powinni zadbać by manewr ten odbył się z uniknięciem wszelkich kolizji.
13. Atak powinien być przeprowadzony w przewidywalny sposób. Nadmierna agresja może podlegać karze.
14. W przypadku sytuacji 2-Wide (jazda obok siebie) obaj kierowcy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca w zakręcie (na torze).
15. Aby zaistniała sytuacja 2-Wide pojazd atakujący musi zrównać się z pojazdem broniącym. Poprzez zrównanie rozumie się spełnienie następujących warunków:

  • przynajmniej oś przednia pojazdu atakującego musi znaleźć się na wysokości osi tylnej pojazdu broniącego,
  • zrównanie to musi nastąpić przed momentem złożenia się w zakręt kierowcy broniącego (ang. turn-in point).

Jeśli do zrównania nie doszło, to sytuacja 2-Wide nie obowiązuje.

16. Czarna flaga: oznacza dyskwalifikację zawodnika z danego wyścigu.
17. Wszystkie manewry powodujące niebezpieczeństwo na torze i / lub wypadki są zabronione i będą karane wedle regulaminu lub ustaleń Administracji.

§14. Aleja serwisowa.
1. Każdy z zawodników ma obowiązek poruszania się po alei serwisowej z włączonym ogranicznikiem prędkości. W przypadku przekroczenia prędkości obowiązują kary nakładane przez grę.
2. Po pasie serwisowym poruszamy się zgodnie z wytyczonym torem przejazdu. Linie ciągłe można przekraczać tylko i wyłączenie podczas zjeżdżania i wyjeżdżania z stanowiska serwisowego własnego zespołu oraz po przepuszczeniu nadjeżdżających pojazdów poruszających się już po alei serwisowej.
3. Przy wyjeździe z boksów przed zapaleniem się zielonych świateł należy ustawić się za rywalami, którzy dojechali do linii wcześniej (a nie jeden obok drugiego). Nie stosowanie się do tego przepisu spowoduje karę dla kierowcy.
4. Zakaz przekraczania linii obowiązuje przy wyjeździe z alei serwisowej. Wyjazd na tor musi odbywać się po specjalnie do tego wytyczonej ścieżce wyjazdu z boksu (nie dotyczy gdy na torze nie ma namalowanej linii).
5. Sygnalizator znajdujący się na wjeździe i wyjeździe w alei serwisowej reguluje ruch po niej. Światło zielone oznacza zezwolenie na wyjazd/wjazd. Światło czerwone wyjazdu/wjazdu zakazuję, a migające światło niebieskie ostrzega przed zbliżającym się bolidem nadjeżdżającym w naszym kierunku.
5. Prędkość dozwolona w alei serwisowej reguluje limiter prędkości na danym torze. Po wyjeździe z boksów kierowca może sprawdzić na ile limiter prędkości pozwala mu na jazdę po alei serwisowej. Równocześnie mogą stać znaki wskazujące limit prędkości na wjeździe do boksów.

§15. Systemy dodatkowe stosowane w modzie.
1. Mod wykorzystuje system ABS, oraz TC wbudowany w rFactor 2 (obsługiwany z pozycji Setup).