Spa-Francorchamps GT3 Challengers 2019/20

Za nami pierwszy weekend wyścigowy, w nowo powstałej serii GT3 Challengers w naszej lidze Dix-Racing, który odbył się 15 Grudnia 2019r. na legendarnym torze Spa-Francorchamps w Belgii. Podczas pierwszych dwóch wyścigów nie było dużych niespodzianek, w których dominowali ci kierowcy, którzy błyszczeli w niedawno zakończonej serii F1 a więc @tomaszwach, @splott , @ghost , @larus i tylko zabrakło naszych asów nad asy mianowicie @crus & @grzesiekluczak.

Sesję kwalifikacyjną, w pięknym stylu wygrał @tomaszwach tuż zanim na starcie ustawił się @splott, miejsce na podium uzupełnił @ghost. Dość dużą niespodzianką było dopiero 6 miejsce na gridzie @larusa, który musiał uznać wyższość nowego(starego) w naszej lidze @anatoliytkachenko, oraz starego wyjadacza szos @zbychovsky, co uważam osobiście za niespodziankę na plus, w postawie tego kierowcy.
Na starcie pierwszego wyścigu z bardzo dobrej strony pokazał się @larus, który awansował aż o 3 pozycje, dość duży spadek zanotował za to @anatoliytkachenko, który po incydencie na 1 zakrętach, spadł na koniec stawki. Również bardzo dobrymi startami popisali się, @colinmcdixon który zyskał 4 pozycje startując z końca stawki, a także @cichy zyskując 3 lokaty. Przez pierwsze minuty R1 fajne walki toczyli ze sobą pary: @tomaszwach & @splott, a także @zbychovsky & @larus ft @bioetanol3. Ostatecznie R1 wygrał @tomaszwach przed @splott, podium uzupełnił @ghost. Niestety, aż 6 kierowców nie dojechała do mety.

W R2 kiedy czołowa 10 startowała w odwrotnej kolejności, emocji także nie brakowało. Rewelacyjny start ponownie zaliczył @larus, a także @rafalgt. Ostatecznie wyścig równą i czystą jazdą wygrał @splott przed @tomaszwach, podium uzupełnił @larus. Tyle było by w kwestii pierwszego weekendu wyścigowego.


English:
Behind us is the first racing weekend in the newly created GT3 Challengers series in our Dix-Racing league, which took place on December 15, 2019. at the legendary Spa-Francorchamps track in Belgium. During the first two races there were no big surprises, which were dominated by those drivers who shone in the recently completed F1 series, i.e. @ Tomasz Wach, @Splott, @Ghost! , @Larus (David) and we only ran out of our aces above aces namely @Crus & @GrzesiekLuczak. The qualifying session was won by @Tomasz Wach in a beautiful style just before the @Splott positioned at the start, the place on the podium was completed by @Ghost! Quite a big surprise was only 6th place in the @Larus (David) grid, which had to recognize the superiority of the new (old) in our league @Anatoliy, and the old road stalker @zbyChovsky, which I personally consider a surprise on +, in the attitude of this driver. At the start of the first race @Larus (David) showed a very good side, he advanced by as many as 3 positions, quite a drop was noted by @Anatoliy, who after the incident on 1 turns, fell at the end of the stake. Also @ColinMcDixon showed very good starts, which gained 4 positions starting from the end of the rate, as well as @Cichy gaining 3 places. For the first minutes of R1 cool pairs were fought with each other: @Tomasz Wach & @Splott, as well as @zbyChovsky & @Larus (David) ft @ Bioetanole3. Ultimately, R1 won @Tomasz Wach ahead of @Splott, the podium was completed by @Ghost! Unfortunately, as many as 6 drivers did not reach the finish line. In R2, when the top 10 competed in the reverse order, no emotion was missing. The fantastic start was again @Larus (David) and also @rafalgt. In the end, the race was won by an even and clean ride before @Tomasz Wach, the podium was completed by @Larus (David). That’s it for the first race weekend.


Skupmy się na teraźniejszości, a więc Drugiej Rundy, Zimowej Serii GT3 Challengrs 2019/20 na torze Sepang w Malezji, torze zapomnianym w świecie F1 nad czym ubolewam, bo to jeden z lepszych torów.
Torze położonym w dość specyficznym miejscu, przez co mamy tutaj dość kapryśną pogodę, od upalnych dni, aż po ulewy. Jak tym razem spiszą się nasi kierowcy na tym wymagającym torze? Czy ponownie dzielić i rządzić będą @splott i @tomaszwach? A może podzieli ich nowy w naszej lidze reprezentant Szwajcarii @Michael Koenig który osiąga dobre czasy na treningu. Dobre tempo prezentuje także @ghost ,ciekawie jest tuż za jego plecami, ponieważ aż 4 kierowców mieści się w mniej niż 0.5s mianowicie @larus @speed @zbychovsky oraz @bioetanol3, także ciekawa walka się zapowiada o czołowe lokaty i nikt nie może się czuć pewny swego na starcie. Dołączyło do naszej ligi kilku nowych kierowców poza wspomnianym @Michael Koenig swoje aspiracje do walki o wieczną chwałę i blask fleszy złożyli @angel-sancho, @decimo, oraz @erikczakoi, czy któryś z tych kierowców podejmie rękawice ze starymi wygami tej ligi? Bardzo na to liczymy, byle w duchu sportowej walki, ponieważ im więcej konkurencyjnych kierowców, w lidze tym lepiej dla widowiska :sunglasses: .Wracając jeszcze do tabelek z czasami można zaobserwować tam kilku ciekawych kierowców którzy pojawili się na torze a mianowicie @Pawał Mrówka @sikoor @dan @crus mam nadzieje że przezwyciężą ci kierowcy swoje słabości i strach przed tak wymagającymi samochodami i wreszcie stawią się w ten Niedzielny wieczór na starcie:) i powiększą nieco grid do powiedzmy satysfakcjonujących 20 samochodów na to bardzo liczymy. Liczę również na walkę Fair i wszystkich kierowców oglądających biało-czarną flagę w szachownice podczas obydwu wyścigów. Na wyścig w tą Niedzielę zaprasza @blazetypujeddd.


English:
Let’s focus on the present, i.e. the Second Round, Winter Series GT3 Challengrs 2019/20 on the Sepang track in Malaysia, a track forgotten in the F1 world, which I regret because it is one of the better tracks. The track is located in a rather specific place, which gives us quite capricious weather, from hot days to downpours. How will our drivers perform on this demanding track this time? Will @Splott and @Tomasz Wach again divide and rule? Or maybe their new representative from Switzerland @Michael Koenig will share their league? who achieves good training times. @Ghost also presents a good pace! , it is interesting just behind his back, because as many as 4 drivers are located in less than 0.5s namely @Larus (David) @Speed ​​@zbyChovsky and @ Bioetanol3, also an interesting fight promises to be top positions and no one can feel confident on start. Several new drivers have joined our league besides the @Michael Koenig mentioned above, @angel sancho, @Ramon Citi (Decimo) and @Erik Czakoi made their aspirations to fight for eternal glory and flash if any of these drivers will take gloves with old hand league? We are counting on this, in the spirit of sporting struggle, because the more competitive drivers in the league, the better for the spectacle: sunglasses:. Coming back to the tables with time, you can sometimes see a few interesting drivers who appeared on the track, namely @ Paweł Mrówka @ SikoOr @Dan @Crus I hope that these drivers will overcome their weaknesses and fear of such demanding cars and finally they will appear this Sunday evening at the start 🙂 and enlarge the grid a bit to say satisfying 20 cars we count on it very much. I am also counting on the Fair fight and all drivers watching the black and white checkered flag during both races. @BlazeTypujeDDD invites you to race this Sunday.

Pozostaw komentarz

Trzeba się zalogować, aby dodawać komentarze.